Odwiedziny:
Dzisiaj: 1Razem: 104326
Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krotoszynie


ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel./fax: (62) 725-26-68
e-mail: sds@krotoszyn.pl
e-mail: sds@sds.krotoszyn.pl

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, realizującą zadania z zakresu administracji rządowej, finansowaną z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Starostwa Powiatowego.

Ośrodek jest przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Przebywają w nim osoby pełnoletnie z terenu powiatu. Jest to ośrodek koedukacyjny pobytu dziennego.

Klientami ośrodka są osoby mające trudności w samodzielnym radzeniu sobie z problemami życia codziennego, dla tego też głównym zadaniem naszego domu jest wsparcie, opieka, oraz szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna – prowadzone w taki sposób aby po okresowym pobycie w placówce podopiecznym łatwiej było funkcjonować w środowisku zamieszkania.
Nadzór i kontrolę nad działalnością domu sprawuje kierownik. To on dba o zapewnienie prawidłowego poziomu świadczonych usług, oraz utrzymanie kontaktu z rodzinami osób uczestniczących w zajęciach placówki.

Podopieczni trafiający do ośrodka przyjmowani są przez pracownika socjalnego. W późniejszym etapie to on pomaga w utrzymaniu kontaktu z rodziną, z lekarzem psychiatrą, w załatwianiu aktualnych spraw oraz przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości i do pełnienia różnych ról społecznych.

Głównym zadaniem naszej placówki jest prowadzenie terapii zajęciowej. Ma ona podtrzymywać i rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia, przygotowywać podopiecznych do podjęcia pracy. W Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonuje kilka pracowni terapii zajęciowej. Instruktorzy terapii proponują udział w zajęciach o różnej tematyce, zgodnych z zainteresowaniami i możliwościami uczestników. Prace wykonywane w naszych pracowniach trafiają na wystawy, aukcje, konkursy organizowane na terenie powiatu a także poza nim. Często obdarowujemy nimi gości, którzy odwiedzają nasz ośrodek. Są to prace jedyne w swoim rodzaju, wzbudzają zachwyt i podziw. Z naszymi pracami trafiamy co roku na konkurs szopek bożonarodzeniowych, Polagrę w ramach której organizowana jest wystawa prac osób niepełnosprawnych, Dni Krotoszyna, cykliczne wystawy w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie, można je zobaczyć także przy okazji szkoleń, konferencji itp. Autorzy wystawianych prac czerpią z tego ogromną satysfakcję, która jest motorem do dalszej pracy.

Uczestnicy są odpowiedzialni za czystość i porządek w całym ośrodku. Sprzątają, piorą, prasują oraz wykonują inne czynności gospodarcze, których umiejętność jest im niezbędna w codziennym życiu. W ośrodku podopieczni mogą skorzystać z indywidualnych oraz grupowych konsultacji psychologicznych. Rozmawiać o nurtujących ich problemach, wysłuchać pogadanek dotyczących istoty choroby psychicznej, oraz jak radzić sobie z nią w życiu. Pomieszczenia ośrodka są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszędzie są szerokie drzwi, zainstalowana jest platforma schodowa dla osób poruszających się na wózkach, toalety i łazienka są przystosowane i zaopatrzone w poręcze. Uczestnicy mają zapewnione bezpieczne warunki pobytu m.in. z uwagi na ogrodzony teren. Dom jest dostatecznie wyposażony w sprzęt audiowizualny, rehabilitacyjny i inny niezbędny do prawidłowego prowadzenia zajęć.

Wspólnie z Radą Domu opracowywany jest program działań kulturalno-oświatowych i sportowych. Działania te obejmują wyjazdy na basen, kręgielnie, strzelnicę, zawody sportowe. Proponujemy wyjścia do kina, teatru, muzeum, wycieczki piesze i rowerowe oraz wyjazdy w ciekawe miejsca. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na działania kulturalno-oświatowe w Środowiskowym Domu Samopomocy działa Klub Samodzielności. Jest to popołudniowa forma spędzania czasu wolnego. Klubowicze spotykają się dwa razy w tygodniu.

Ośrodek utrzymuje kontakty z jednostkami o podobnym profilu działania: Warsztatami terapii Zajęciowej Domami Pomocy Społecznej Środowiskowymi Domami Samopomocy w ramach tej współpracy uczestniczymy w imprezach integracyjnych, kulturalnych, sportowych, wymieniamy się doświadczeniami.

Wszystkie wydarzenia z życia Domu odnotowywane są w Kronice prowadzonej przez kronikarzy wybieranych co roku spośród uczestników. Wypełniona zdjęciami i opisami jest dowodem intensywności życia w naszym ośrodku.

  • Historia

    Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w kwietniu 1999 roku. Siedziba ośrodka znajdowała się w budynku adaptowanym, przy ul. Zdunowskiej 12 ... czytaj więcej!

  • Regulamin

    Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie.

  • Statut

    Statut Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Krotoszynie.

  • Jubileusze