Odwiedziny:
Dzisiaj: 1Razem: 104326
Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krotoszynie


ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel./fax: (62) 725-26-68
e-mail: sds@krotoszyn.pl
e-mail: sds@sds.krotoszyn.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie  

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 20.09.2020r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół składający się z kierownika i pracowników ośrodka.  

Dostępność architektoniczna

Budynek: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Langiewicza 2, 63-700 Krotoszyn.

Parking przy budynku, ogrodzony, oznakowany „dla pracowników i klientów ŚDS”. Parking dostatecznie duży, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Środowiskowy Dom Samopomocy usytuowany jest w dwóch budynkach: w budynku głównym na parterze i w tzw. pawilonie (budynek jednopoziomowy). Oba budynki są ze sobą połączone holem.

Wejście główne do placówki znajduje się od strony parkingu w miejscu połączenia budynku głównego i pawilonu.

Przed wejściem do placówki zawieszona jest tablica informacyjna, a przy drzwiach znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika. Wejście do budynku jest bezprogowe. Drzwi wejściowe są szklane, zamykane na klamkę. W holu głównym znajduje się tablica informacyjna. W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.  

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

Wewnątrz budynku zamontowana jest platforma schodowa, obsługiwana przez pracownika. Pomieszczenia ŚDS-u  pozbawione są barier architektonicznych. Na parterze za holem znajduje się WC dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dla osób głuchych, głuchoniemych, głuchoniewidomych:

Zgodnie z potrzebami ośrodek zleca obsługę osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

Osoby posługujące się językiem migowym, chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem ŚDS-u, proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Zgłoszenia można dokonać pisemnie (Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Langiewicza 2, 63-700 Krotoszyn) lub mailowo (sds@krotoszyn.pl), najpóźniej na 5 dni przed planowanym spotkaniem.

Informacje dla osób niedowidzących lub niewidomych:

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Prawo wstępu z psem asystującym.

Zgodnie z potrzebami osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.

Pomoc w zakresie poruszania się i funkcjonowania w placówce osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy ŚDS-u.

Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnych:

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.sds.krotoszyn.pl) oraz stronę internetową (www.sds.krotoszyn.pl). Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W kwestii niedostosowania do wymagań Ustawy (jw.) stosuje się art. 8.1. tejże Ustawy.

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt mailowy (sds@krotoszyn.pl) lub telefoniczny/fax (62 725 26 68). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej w formie cyfrowej. 

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Krotoszynie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.  

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:  

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,  
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  
  • monitorowanie działalności jednostki w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:  

Koordynator ds. dostępności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krotoszynie Małgorzata Nyczka – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie,

tel. (62) 725 26 68; e-mail: sds@krotoszyn.pl