Odwiedziny:
Dzisiaj: 1Razem: 90425
Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krotoszynie


ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel./fax: (62) 725-26-68
e-mail: sds@krotoszyn.pl
e-mail: sds@sds.krotoszyn.pl

Kompetencji społecznych

Pracownie » Kompetencji społecznych

Zajęcia w pracowni Kompetencji Społecznych prowadzi Joanna Dybowska – pedagog. Celem pracowni jest przygotowanie uczestników do samodzielnego życia poprzez naukę i doskonalenie kompetencji społecznych, osobistych, komunikacji a także rozumienie siebie, świata i innych. Treningi prowadzone w ramach tej pracowni uczą odpowiedzialności za własne działania, rozwijają komunikację, uczą współdziałania, dają poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy.

W ramach prowadzonych treningów uczestnicy m.in.

  • Nabywają umiejętności które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem 
  • Wzmacniają aprobowane społecznie postawy oraz zachowania 
  • Kształtują wytrwałość i podejmowanie własnych i samodzielnych decyzji 
  • Rozpoznają uczucia i emocje
  • Kształtują tolerancje i akceptację innych ludzi 
  • Podtrzymują dotychczasową wiedzę , usprawniają uwagę i pamięć 
  • Kształtują i rozwijają zainteresowania 
  • Usprawniają samoobsługę w zakresie życia codziennego (czynności higieniczne, robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych, estetyczny wygląd) 
  • Uczą się porozumiewać z innymi w sprawach ważnych i w akceptowany sposób mówić o swoich potrzebach 
  • Nabywają umiejętności korzystnego wyrażania siebie oraz określają swoje mocne i słabe strony

Uczestnikom proponuje się następujące formy i metody pracy: Gry i zabawy dydaktyczne (krzyżówki, rebusy, gry planszowe, puzzle, memory, wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami, układanki dydaktyczne, zabawy słowne, gry integracyjne), metody aktywizujące (tworzenie plakatów, kolaży), mapy pamięciowe, treningi, burza mózgów, muzykoterapia, filmoterapia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14