Odwiedziny:
Dzisiaj: 2Razem: 104327
Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krotoszynie


ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel./fax: (62) 725-26-68
e-mail: sds@krotoszyn.pl
e-mail: sds@sds.krotoszyn.pl

Terapii Ruchem

Pracownie » Terapii Ruchem

Zajęcia w pracowni terapii ruchem prowadzi pedagog specjalny Krystyna Kułaga. Pracownia ta utworzona została z myślą o osobach o słabszej predyspozycji psychofizycznej, które ze względu na głębszą niepełnosprawność intelektualną i/lub niepełnosprawność fizyczną oraz inne współistniejące zaburzenia rozwoju tj. np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, nie mogą w pełni korzystać z terapii zajęciowej.

Pracownia działa także dla pozostałych uczestników ośrodka korzystających z terapii ruchowej, której celem jest pobudzenie i usprawnianie aktywności ruchowej- usprawnianie dużej i małej motoryki, kształtowanie umiejętności wykonywania ruchów, usprawnianie ogólnej kondycji fizycznej. Zajęcia odbywają się z  uwzględnieniem potrzeb, możliwości i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Wśród propozycji zajęć w pracowni terapii  ruchem możemy wyróżnić:

Zajęcia ruchowe (zajęcia ogólno usprawniające, zajęcia sportowo- rekreacyjne, gry i zabawy zespołowe itp.)

Zajęcia rewalidacyjne (usprawnianie dużej i małej motoryki, ćwiczenia manualne usprawniające małe ruchy ręki, ćwiczenia z elementami Terapii Ręki –z wykorzystaniem odpowiednich sprzętów i przyrządów, zajęcia stymulująca zmysły, usprawnianie i wzmacnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej, uprawnianie i wzmacniania koordynacji słuchowo- ruchowej, wzmacnianie  percepcji dotykowej – słuchowej – wzrokowej – smakowej - czuciowej, doskonalenie, utrwalanie i podtrzymywanie umiejętności szkolnych, elementy muzykoterapii i relaksacji, itp.).

Warsztaty teatralno - muzyczne (zajęcia wokalno- instrumentalne, zajęcia teatralne, kabaretowe, zajęcia rytmiczno- taneczne itp.)

267 362 364 373 380 20170124_115334 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_098 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_100 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_101 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_113 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_426 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_441 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_447 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_listopad_082 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_listopad_086 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_listopad_095 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_listopad_109 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_listopad_127 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_listopad_134 zdj_cia_z_samsunga_kastynka_2016_listopad_191