Odwiedziny:
Dzisiaj: 5Razem: 95460
Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krotoszynie


ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel./fax: (62) 725-26-68
e-mail: sds@krotoszyn.pl
e-mail: sds@sds.krotoszyn.pl

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Archiwum wpisów » Archiwum 2019 » Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

"Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł." - Leonardo da Vinci

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10 października)

Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. Coroczne obchody święta odbywają się pod danym hasłem - w 2013 roku "Zdrowie psychiczne i seniorzy", w 2014 - "Zycie ze schizofrenią", a w 2015 "Godność w zdrowiu psychicznym".


ZAPROSZENIE

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Środowiskowy Dom Samopomocyw Krotoszynie zaprasza na bezpłatne wykłady, warsztaty i konsultacje. Głównym celem tegorocznej kampanii społecznej nt.: "Porozmawiajmy o... zdrowiu psychicznym" jest dialog społeczny, który przyczyni się do tworzenia godnych warunków efektywnego życia, w życzliwym społeczeństwie, na równych prawach i w poszanowaniu indywidualności osób z zaburzeniami psychicznymi.

W trakcie wydarzenia społecznego pojawią się następujące tematy:

"Osoby z zaburzeniami psychicznymi w labiryncie pomocy instytucjonalnej"
- spotkanie robocze konsultacyjno-doradcze-zaproszeni przedstawiciele m.in. KRUS-u , ZUS-u, MGOPS, DPS-u w Zdunach, DPS-u w Baszkowie oraz PCPR-u 
- miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie
- termin: 10.10.2019 - Pani Małgorzata Garbarek-Starszy Pracownik Socjalny.

"Profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego oraz gdzie szukać wsparcia?"
- prezentacja multimedialna, warsztaty z AAC
- miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
- Pani Monika Wawrzyniak - Pedagog, Logopeda.

"Rola ergoterapii w aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi"
- prezentacja i  warsztaty – spotkanie międzypokoleniowe
- miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie
- Pani Anna Sitarz - Starszy Instruktor Terapii Zajęciowej.

"Wpływ ruchu i diety na jakość i styl życia osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi"
- pogadanka i warsztaty - w tym spotkanie z dietetykiem
- zaproszeni goście ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach
- miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie
- Pani Krystyna Kułaga - Pedagog.

"Gotujemy razem"
- warsztaty integracyjne
- miejsce: Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
- Pani Katarzyna Helińska - Starszy Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

"Akceptacja osób z niepełnosprawnością wśród rówieśników"
- autorskie opowiadanie pt. "Nie jestem inny - każdy jest jakiś. Historia Michała" oraz warszaty plastyczne
- miejsce: Przedszkole Nr 5 Wesoła Gromadka
- Pani Agnieszka Poczta - Starszy Instruktor Terapii Zajęciowej.

"Czas wolny osób niepełnosprawnych"
- prezentacja multimedialna
- miejsce: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie
- Pani Agnieszka Kołowrotkiewicz - Starszy Instruktor Do Spraw Kulturalno-Oświatowych.

"Promowanie zdrowego podejścia do osób z zaburzeniami psychicznymi"
- pogadanka i warsztaty plastyczne
- miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie
- Pani Joanna Mikołajczyk - Starszy Instruktor Terapii Zajęciowej.