Odwiedziny:
Dzisiaj: 28Razem: 100904
Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krotoszynie


ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel./fax: (62) 725-26-68
e-mail: sds@krotoszyn.pl
e-mail: sds@sds.krotoszyn.pl

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Krotoszynie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.  

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:  

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,  
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  
  • monitorowanie działalności jednostki w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:  

Koordynator ds. dostępności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krotoszynie Małgorzata Nyczka – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie,

tel. (62) 725 26 68; e-mail: sds@krotoszyn.pl