Odwiedziny:
Dzisiaj: 8Razem: 95241
Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krotoszynie


ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel./fax: (62) 725-26-68
e-mail: sds@krotoszyn.pl
e-mail: sds@sds.krotoszyn.pl

"Ja to potrafię"! - sprawdzian umiejętności życia codziennego

Archiwum wpisów » Archiwum 2019 » "Ja to potrafię"! - sprawdzian umiejętności życia codziennego

Dodano: 27 sierpnia 2019
W dniu 27 sierpnia odbył się planowany sprawdzian umiejętności życia codziennego. W związku z tym, że po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na taką formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności naszych uczestników zadania były wykonywane w grupach.

Każda grupa miała przydzielonego opiekuna (pani Krystyna K., pani Monika W., pani Anna S.), który przyglądał się poczynaniom grupy, a w sytuacjach tego wymagających- tłumaczył i wspomagał. Sprawdzian obejmował: trening porządkowy, trening załatwiania spraw urzędowych, trening z zakresu zaradności w życiu codziennym, trening higieniczny oraz zajęcia w ogrodzie. Na wykonanie zadań drużyny miały trzy godziny.

Wszystkie drużyny w wyznaczonym czasie zakończyły wykonywanie zadań. Sprawdzian wypadł dobrze. Uczestnicy oceniani byli indywidualnie. Każdy mógł zdobyć od 0 do 40 punktów. Punkty przyznawali opiekunowie grup oraz osoby u których drużyny wykonywały zadania. Największą ilość punktów zdobyli: Tomasz D., Jacek B. i zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Wszyscy biorący udział w sprawdzianie otrzymali certyfikaty na których zaznaczono jaką ilość punktów zdobyli.

Sprawdzian jest dla naszego zespołu ważnym wskaźnikiem jak uczestnicy integrują się, czy potrafią pracować w grupie, na ile są samodzielni oraz na jakie obszary powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę w naszej pracy. Za zorganizowanie sprawdzianu umiejętności życia codziennego była odpowiedzialna pani Anna S.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12