Odwiedziny:
Dzisiaj: 15Razem: 89191
Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krotoszynie


ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel./fax: (62) 725-26-68
e-mail: sds@krotoszyn.pl
e-mail: sds@sds.krotoszyn.pl

Prawa

Zajęcia klubowe » Prawa

I. PRAWA UCZESTNIKÓW:

1. Właściwie zorganizowanego programu klubu,
2. Włączanie się w planowanie i przygotowanie oferty spędzania wolnego czasu,
3. Dokonywania wyboru,
4. Przejawiania własnej aktywności i umiejętności w trakcie zajęć,
5. Podmiotowego traktowania,
6. Przedstawiania opiekunowi swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy,
7. Indywidualnego kontaktu z prowadzącym zajęcia,
8. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

II. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

1. Współpracy w procesie tworzenia klubu,
2. Przestrzegania zasad kultury współżycia,
3. Przestrzegania wspólnie ustalonych zasad i norm,
4. Troska o mienie Środowiskowego Domu Samopomocy,
5. Dbania o wspólne dobra, ład i porządek.